top of page

זהו עמק יזרעאל

על מורדות ההר בקיבוץ מגידו עוצבה לה חצר  מקסימה המשתרעת על פני שלושה מפלסים, שהאחרונה שבהם  השצ"פ  -השוכן אל מול נוף הררי ירוק מרהיב. התכנון הנופי החל עם הגדרת הפיתוח: מיקומי תאורה ותשתיות, בחירת ריצופים וגדרות ולאחריו עיצוב באמצעות צמחיה.

מפלס המבואה גונן בצמחיה עשבונית, מפלס הכניסה עוצב באמצעות צמחי תבלין, מרחב דשא  

שבמרכזו עץ צל ובשצ"פ  נטעו עצי חורש ופרי .

יעדי העיצוב היו: לשמור על הנוף הטבעי הנשקף מחלון הבית וכן הקצאת מרחב תנועה נח לפעילות

עם הילדים, דשא וגינת ירק.

 

                                                                          מה, מה לילה מליל

                                                                          דממה ביזרעאל

                                                                          נומה עמק, ארץ תפארת

                                                                          אנו לך משמרת

bottom of page