top of page

רומנטיקה בלבן

בית עם בריכה בקיסריה.

הגינה עברה שיפוץ יסודי והותאמה  לצרכי בעלי הבית החדשים שרכשו אותו.

מטרת עיצוב הנוף בבית הייתה לרכך את המראה המאסיבי והמגושם של הבית, שחופה ברובו דשא סינטטי ואבן.

להכניס מעט רוך ורומנטיקה באמצעות עיצוב הצמחיה, וליצור פרופורציה בין המבנה הגדול לחצר הקטנה.

בחזית ננטעו שלושה עצי דקל תמירים ,נשתלה רחבת דשא קטנה לרווחת הנכדים העתידיים, המטבח החיצוני הוקטן ובסמוך לו נבנתה רחבת דק שמפלסת את המהלך ומאפשרת אירוח נעים ונח.

שיחים ובני שיח לבנים מסוגים שונים  נשתלו בצבעה האהוב של בעלת הבית.

bottom of page