top of page

מרפסת מול הגולף 

עיצוב מרפסת מול נוף גולף בקיסריה. המרפסת משמשת לקבלת פנים וישיבה לאחר ובמהלך טיפולים במקום.

עיצוב הנוף במרפסת מתאפין בבחירת עציצים בגדלים שונים בעלי קו נקי.

מיקומם מאפשר תנועה חופשית ללא הפרעה לנופשים בספא.

הצמחיה שניבחר מתמזגת עם הנוף הנישקף ממנה מינימליסטית שאינה מצריכה אחזקה מרובה.

bottom of page