top of page

הגינה כתכשיט

הבית, השוכן בקיסריה, תוכנן על ידי משרד האדריכלים דונסקי.

החצר משתרעת על פני דונם וחצי, ונשתלו בו בעבר מספר עצים ללא תכנון. נקראתי ולעצב את הנותר ולהשלים את המשימה.                  

שביל הכניסה הארוך עוצב עם צמחיה ים תיכונית מגוונת בצבעי עלווה. מספר עציי טוטם נעקרו לשבור את החדגוניות שבשדרה .   

בסמוך לבריכה ננטעה פלומריה ריחנית גדולה ותחתיה דשא זואיסיה.שיחי מורן מבריק נשתלו לאורך הגדר וצמחיה עשבונית תחמה את הערוגה.

לעיצוב האדנית המוגבהת נבחרה צמחיה משתפלת וליגיסטרמיות ורודות "בזוקה"'

אבני מדרך מבזלת הונחו אל עבר גינת פיפלים קטנה 

ולהשלמת המראה, מוקמו בפנים ומחוץ לבית מיכלים גדולים בהם נשתלה צמחיה פיסולית.

bottom of page