top of page

 עיצוב נופי 

"אדריכלות נוף  עוסקת בעיצוב שטחים פרטיים פתוחים שמסביב: מבנים, עיצוב חללים ציבוריים פתוחים כגון כיכרות, רחובות, טיילת ,עיצוב של גנים ופארקים על כל סוגיהם.

בראייתי יש בה את הכוח לרומם ולהשביח את הסביבה האישית והציבורית באיכותה, להרגיע ולהזמין אליך בצורה המכוונת את הטבע על צבעיו גווניו ושלוותו אפילו בפיסה ירוקה קטנה ומכאן אהבתי לתחום"

                                        ורד סובול  

bottom of page